Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit een 3-tal bestuursleden te weten:
Luuk Tomson, voorzitter
Hans van Overbeek, secretaris
Gerard van der Strate, penningmeester
Verder zijn er diverse commissies actief die ons ondersteunen bij bijvoorbeeld het onderhoud van ons materiaal, het organiseren van activiteiten etc.

Documenten:
Statuten
Huishoudelijk reglement
RI&E

Privacyverklaring ded-AVG-versie-april-2018