Medische eigen verklaring introductieduik zwembad

  Wat je voor de veiligheid beslist moet weten

  Welkom! Je gaat vandaag echt duiken. Weliswaar in het zwembad, maar toch….. Je krijgt dan ook de nodige apparatuur omgehangen zodat je onder water kunt ademen. En dat is voor de eerste keer toch beslist een sensationele ervaring.

  Maarrehh….is duiken dan niet gevaarlijk? Nee, niet als je je goed aan de onderstaande regels houdt (deze worden door de instructeur ook nog aan je uitgelegd):

  Regel 1 Houd nooit je adem vast en blijf altijd gewoon doorademen tijdens het duiken, ook bij de opstijging.

  Regel 2 Bij elke afdaling moet je er aan denken om je oren tijdig te klaren om je trommelvliezen niet te beschadigen.

  Regel 3 Je duikt alleen onder begeleiding van een door ons aangewezen instructeur.

  Regel 4 We praten onder water door middel van handgebaren.

  Regel 5 Laat persluchtflessen nooit onbeheerd rechtop staan.

  Regel 6 Je duikt vandaag op eigen risico.

  Hierbij verklaar ik dat

  1. ik begrijp waarom ik tijdens het duiken moet doorademen. Ik zal tijdens de opstijging nooit mijn adem vasthouden om longoverdrukschade te voorkomen.

  2. ik begrijp waarom ik tijdens het afdalen de druk moet compenseren, ook wel ‘klaren’ genoemd. De instructeur heeft mij het oren klaren aangeleerd. En als ik mijn oren niet kan klaren dan mag ik niet aan de duik deelnemen. Indien ik tijdens de duik mijn oren niet meer kan klaren, moet ik opstijgen en de duik direct beëindigen.

  3. ik begrijp dat ik bij mijn aangewezen instructeur moet blijven en zijn instructies strikt en meteen moet opvolgen.

  4. de handsignalen begrijp die de instructeur mij heeft aangeleerd. En ik zal deze handsignalen correct beantwoorden en uitvoeren.

  5. ik begrijp waarom ik een duikfles nooit onbeheerd rechtop mag laten staan. De instructeur heeft mij uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn.

  6. Ik mee doe aan een begeleide introductieduik omdat ik vertrouwen heb in de instructeurs en de veiligheidsmaatregelen.

  (Voor personen onder de 16 jaar mede te ondertekenen door één van de ouders of verzorgers)
  Alle hierboven genoemde punten en de verdere mondelinge toelichting mij volledig duidelijk zijn, dat ik gezond ben en er naar mijn beste weten geen sprake is van enig bezwaar, medisch of anderszins dat bij duiken tot problemen zou kunnen leiden, zoals onder andere, maar niet uitsluitend zwangerschap, sterk verhoogde bloeddruk, (een geschiedenis van) epilepsie of klaplong, verkoudheid of voorhoofdsholteontsteking, trommelvliesperforatie of gebruik van contra-geïndiceerde medicijnen.

  Door onderstaande hokje aan te vinken verklaard deelnemer kennis genomen te hebben van bovenstaande tekst en ouder dan 16 jaar te zijn.
  Voor akkoord aanvinken.


  Telefoonnummer (verplicht)