Vertrouwenspersoon

Natuurlijk hebben al onze instructeurs een zogenaamde VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag). Echter wij beoefenen een sport waarbij er sprake is van badkleding en er ook les gegeven wordt aan kinderen hebben en daarom hebben wij binnen de vereniging ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon kan geheel onafhankelijk van bestuur en/of instructie benaderd worden indien dit gewenst is.

Indien er zich zaken hebben voor gedaan die u wilt melden of waar u over wilt praten dan kan dat bij:

Mw. M. Hazenberg, vertrouwenspersoon De Emmer Duikers

Email: m.hazenberg@planet.nl