Vertrouwenspersoon, gedragsregels & aannamebeleid

Vertrouwenspersoon:
Als er zich zaken hebben voor gedaan op het gebied van grensoverschrijdend gedrag e.d.
kunt u dit melden bij: Mw. Martha Hazenberg, Email: m.hazenberg@planet.nl
 
Gedragsregels:
  • In het zwembad is iedereen vrij om gebruik te maken van een groepskleedruimte (separaat voor dames en heren), of van een individueel omkleedhokje.
  • Het douchen voor en na een zwembadactiviteit gebeurt collectief in badkleding in open groeps-doucheruimten.
  • Een instructeur raakt de kinderen in principe niet aan. Bij het omhangen van de duikuitrusting kan het zijn dat een cursist een instructeur te hulp vraagt. De instructeur gaat dan discreet hier mee om en vermijdt zoveel mogelijk lichamelijk contact hierbij.
  • Tijdens de de instructeursvergaderingen wordt 1x per jaar de officiële gedragscode aan de orde gesteld. 
Aannamebeleid vrijwilligers:
De Emmer Duikers(DED) maakt gebruik van instructeurs en andere vrijwilligers. Deze worden
ingezet bij het trainen en opleiden van volwassen maar ook van kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een beperking. Ook wordt hierbij gebruik gemaakt van assistenten van instructeurs, die lid zijn van de Nederlandse OnderwatersportBond. Deze mensen zijn allen lid van de NOB (Nederlandse OnderwatersportBond) en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).
 
Op dit moment wordt gestudeerd op een 3 tot 5 jaarlijkse “verversing” van deze VOG. De VOG wordt ingeleverd bij de secretaris en daar beoordeeld op echtheid en actualiteit  en geretourneerd aan de eigenaar. De secretaris houdt een registratie bij van de beoordeelde VOG’s. Nieuwe instructeurs met VOG worden aangenomen of in eigen beheer opgeleid na afname van een intakegesprek met het bestuur. Daar worden de gedragsregels besproken. Aanvullend vindt een referentie-check plaats. Assistenten werken altijd onder direct toezicht van een instructeur en worden niet alleen gelaten met één of meer minderjarige cursisten.