Vertrouwenspersoon, gedragsregels & aannamebeleid

Aannamebeleid vrijwilligers:

De Emmer Duikers(DED) maakt gebruik van vrijwilligers. Deze worden ingezet bij het trainen en opleiden van volwassen maar ook van minderjarigen.

Ook wordt hierbij gebruik gemaakt van assistenten van instructeurs, die te alle tijden lid zijn van de Nederlandse OnderwatersportBond.

Instructeurs beschikken over een Verklaring Omtrent gedrag(VOG).

Op dit moment wordt gestudeerd op een 3 tot 5 jaarlijkse “verversing” van deze VOG. De VOG wordt ingeleverd bij de secretaris en daar beoordeeld op echtheid en actualiteit en geretourneerd aan de eigenaar. De secretaris houdt een registratie bij van de beoordeelde VOG’s.

Nieuwe instructeurs met VOG worden aangenomen of in eigen beheer opgeleid na afname van een intakegesprek met het bestuur. Daar worden de gedragsregels besproken. Aanvullend vindt een referentie-check plaats.

Assistenten werken altijd onder direct toezicht van een instructeur en worden niet alleen gelaten met een of meer minderjarige cursisten.

Gedragsregels:

Het staat een ieder vrij om gebruik te maken van een groepskleedruimte (separaat voor dames en heren), of van een individueel omkleedhokje.

Het douchen voor en na een zwembadactiviteit gebeurt collectief in badkleding in open groeps-doucheruimten.

Een instructeur loopt nooit een groepsruimte binnen waar een groep minderjarigen zich aan het omkleden is.

Een instructeur raakt de kinderen in principe niet aan. Bij het omhangen van de duikuitrusting kan het zijn dat een cursist een instructeur te hulp vraagt. De instructeur gaat dan discreet hier mee om en vermijdt lichamelijk contact hierbij.

Tijdens de de instructeurs-vergaderingen wordt 1x per jaar de officiële gedragscode aan de orde gesteld. https://www.inveiligehanden.nl/documenten/00000169.pdf

Op dat moment ondertekenen de instructeurs collectief dit document.

Natuurlijk hebben al onze instructeurs een zogenaamde VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag). Echter wij beoefenen een sport waarbij er sprake is van badkleding en er ook les gegeven wordt aan kinderen hebben en daarom hebben wij binnen de vereniging ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon kan geheel onafhankelijk van bestuur en/of instructie benaderd worden indien dit gewenst is.

Indien er zich zaken hebben voor gedaan die u wilt melden of waar u over wilt praten dan kan dat bij:

Mw. M. Hazenberg, vertrouwenspersoon De Emmer Duikers

Email: m.hazenberg@planet.nl