Lid worden en aanmelden

  Personalia

  Ondergetekende verklaart, door het invullen van onderstaand formulier, dat hij/zij:

  * zich zal houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging;
  * de Richtlijnen voor Veilig Duiken van de NOB volgt;
  * binnen 4 - 5 weken over een eigen basisuitrusting beschikt bestaande uit:
  - loodgordel met 2 - 4 kg lood
  - Duikbril + snorkel
  - Vinnen

  Voor de buitenwater opleidingsduiken is het noodzakelijk dat de cursist minimaal de volgende duikuitrusting ter beschikking heeft:
  - wetsuite (pak, cap, handschoenen, schoentjes)
  - buitenwatervinnen
  - trimvest
  - persluchtfles + automatenset incl. manometer, dieptemeter en kompas

  Tevens verklaart ondergetekende dat hij/zij de (maandelijkse) contributie zal voldoen.
  * per automatische afschrijving per 1e van de maand
  of
  * éénmalig voor het lopende jaar
  d.m.v. overschrijving naar rekeningnummer
  O.W.S.V. Emmerduikers IBAN: NL52INGB0007709032