Kosten Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt:

 

Volwassenen vanaf 18 jaar en ouder €13,50 per maand

Jeugd vanaf 8 jaar tot 18 jaar €11,50 per maand

 

In deze contributie is de afdracht voor het NOB-lidmaatschap reeds opgenomen. Wanneer wij je ingeschreven hebben en je dus automatisch lid wordt van de Nederlandse Onderwatersport Bond levert dat tevens een aantal voordelen op:

 

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Wel blijft u de NOB afdracht voor het lopend jaar verschuldigd!

De verschuldigde contributie mag begin januari voor het gehele jaar gestort worden maar deze mag ook per maand betaald worden. Wel stellen wij het zeer op prijs als u hier een automatische overschrijving voor maakt.

  Lidmaatschap inschrijving

  Door onderstaand formulier in te vullen geeft je, je op als lid van de Onderwater sport vereniging de Emmer duikers en verklaart:

  Je aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging te houden.
  Je aan de Richtlijnen voor Veilig Duiken van de NOB te houden
  De cursist zorgt zelf voor de volgende materialen om te kunnen duiken:
  * loodgordel met 2 kg lood
  * Duikbril
  * Vinnen
  Voor een opleiding ben je een volledige duikuitrusting nodig.

  De (maandelijkse) contributie van € 13,50 ( 18+) € 11,50 (8 tot 18 jaar) te voldoen d.m.v. overschrijving naar het rekeningnummer van O.W.S.V. Emmerduikers

  Personalia

  Duikervaring


  Vanuit de vereniging mogen er foto's op de website worden geplaatst

  Binnen de vereniging mogen e-mail en telefoonnummers worden verstrekt aan leden.

  Verklaard akkoord te gaan met de voorwaarden.