Duik veiligheid

 

Beste leden,

 

Zoals jullie allen wel weten gebeuren er zo af en toe ongelukken die gerelateerd zijn aan onze hobby de duiksport. Nu is het zo dat duiken op zich een veilige sport is, maar dat er altijd zaken zijn die van belang zijn om dit ook veilig te beoefenen. Recentelijk zijn we weer opgeschrikt door een tragisch bericht van een tweetal duikers die overleden zijn. Dit incident speelde zich af bij het ons wel bekende wrak Het Serpent te Scharendijke waarbij beide duikers uiteindelijk geborgen zijn in het wrak zelf.

 

Nu moeten wij ons verre houden van allerlei speculaties maar het leek het bestuur toch van belang om een ieder nog eens te wijzen op het veilig uitoefenen van onze hobby. Veel informatie die zeker is hebben we nog niet maar wel is naar buiten gekomen dat:

– er geen technische gebreken aan de apparatuur waren

– er geen sprake was van het gebruik van een reel (gidslijn)

De DOSA meldt dat er in het verleden meerdere incidenten zijn geweest waarbij duikers gedesoriënteerd waren geraakt op het wrak door snel veranderende zichtcondities. Een hoop zaken zijn onduidelijk zoals; hoe was het met hun luchtvoorraad, hoe vaak had men al gedoken, waren beiden gecertificeerd om een wrakpenetratie uit te voeren, etc.

 

Wel achten wij het als bestuur van belang om toch maar weer eens te benadrukken hoe belangrijk het is om te duiken in overeenstemming met de grenzen van je opleidingsnivo, een goed risicoprofiel te bepalen voorafgaand aan de duik, een goede buddycheck uit te voeren, etc. Tevens om je iedere keer weer af te vragen of de geplande duik op dat moment voor jou wel geschikt is. Dit kan zijn voor wat betreft je opleidingsnivo, maar zeker ook wat betreft je ervaringsnivo, je conditie op dat moment etc. Het bestuur ziet jullie liever de duik afbreken en bovenwater komen dan niet bovenwater komen.

 

Ondanks het feit dat wij alle vertrouwen hebben in de deskundigheid van ons instructeurskorps om jullie op te leiden, blijft als een paal bovenwater staan dat een ieder hierbij zijn/haar EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID heeft.